Watts V24 WIFI

V24-WiFi je centralna jedinica koja omogućava bežičnu kontrolu sistema grejanja kao što je V24. Ostale su funkcije i intuitivne, jednostavne kontrole, dok veliki displej pruža udobnost i lak pregled pojedinačnih parametara i informacija o temperaturama, trenutnom statusu, pojedinačnim zonama (prostorima).

FENIX HT-600

Utični termostat HT-600 je opremljen unutrašnjim senzorom sobne temperature (vazduha) i ima opciju povezivanja kablovske sonde (kablovski senzor dužine 2m sa IP66 rangom je uključen uz proizvod).

Watts V25

Bežični utični prijemnik – obično ga kontroliše V22 termostat. Uključuje/isključuje uređaje koji imaju utikač (grejne merdevine, prenosive grejače).

Watts V23

Bežični prijemnik sa opcionim priključkom za podnu sondu – obično kontroliše V22 termostat, uključuje/isključuje povezano grejanje i takođe može opciono da očita temperaturu poda pomoću podne sonde (nije uključeno).

Watts V22

Bežični sobni termostat sa jednonedeljnim programiranjem namenjen za kontrolu električnog grejanja koje se uključuje/isključuje preko V23/25 prijemnika.

Eberle E-6124

Sobni analogni termostat sa senzorom temperature u kućištu termostata. Postavljanje na kutiju fi 60 ili nadgradno.